At the summer cottage / Vid sommarstugan

I have spent a weekend at the summer cottage. It is nice to spend some time in the forest. And the weather was fantastic! 

Jag har varit en helg i sommarstugan. Det är härligt att vara i skogen några dagar. Och vädret var fantastiskt!